**** בחופש עד  5.9.2021  –   מכירה מוקדמת הסתיימה בפרויקט זה  *****